Croeso

Croeso i wefan Canolfan Gymunedol Gristnogol Siloh! Cafodd y ganolfan ei sefydlu yn 2004 ac mae’n gartref i nifer o weithgareddau  cymunedol. Saif yr adeilad ynghanol tre Ystrad Mynach.  

Mae tîm o wirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig wedi bod yn rhedeg y Ganolfan, yn cynnal a chadw ‘Gardd y Gobaith’, ac yn  cynnal amrywiaeth o weithgareddau i bob oedran. Cynhelir yr adeilad  gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech wneud ymholiad ynghylch llogi’r ganolfan, ffoniwch (01443) 813617

Canolfan Gristnogol Siloh Christian Centre
Stryd Oakfield Street
Ystrad Mynach
CF82 7AF

 

Dyma gyfweliad gyda rhai o weithwyr Siloh gan John Roberts BBC Radio Cymru, yn ystod Eisteddfod yr Urdd: