Gweithgareddau

Cristnogion Ynghyd yn Ystrad Mynach
Cynhelir gwasanaethau achlysurol trwy gyfrwng y Saesneg yn Siloh  – ee Wythnos Weddi Dros Undod Cristnogol, Dydd Gweddi
Fyd-eang y Chwiorydd, Wythnos Cymorth Cristnogol, – a drefnir gan gynrychiolwyr nifer o eglwysi  yr ardal.

Slimming World

Clwb colli pwysau bob bore a noswaith Mercher.

Yoga
Ymarfer corff ysgafn i ymlacio’r corff a’r meddwl.

CRUSE
Cefnogaeth gyfrinachol am ddim i bobl sydd wedi colli anwyliaid. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 029 2088 9227 neu e-bostiwch gwent@cruse.co.uk

Cwiltwyr Ystrad Mynach
Grŵp i unrhywun sydd yn ymddiddori mewn clytwaith a chwiltio traddodiadol a chyfoes; prynhawniau Mawrth.

W.I
Cyfarfod misol y gangen leol o’r ‘Women’s Institute’ gyda rhaglen amrywiol o ddiddordeb i fenywod o bob oedran.

Clwb Cerddoriaeth Cwm Rhymni
Grŵp sy’n cynnal ystod eang o gyngherddau proffesiynol – o fandiau pres a cherddoriaeth gerddorfaol i opera, ac yn cynnwys cyngherddau gan gorau, unawdwyr, grŵpiau ac unawdwyr offerynol. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan – www.rhymneyvalleymusicclub.org.uk

Partneriaeth Gymunedol Ystrad Mynach
Mae Partneriaeth Gymunedol Ystrad Mynach yn cynnal y ffair Nadolig poblogaidd blynyddol yn Sgwâr Siloh, y strydoedd cyfagos, ac yng Nghanolfan Siloh.