Llogi ystafell

Mae awyrgylch gyfeillgar a chroeso cynnes yn Siloh. Mae’r ganolfan mewn lleoliad canolog yng nghanol Ystrad Mynach ac mae maes parcio mawr yn agos i’r ganolfan.

Mae’r neuadd a’r cyfleusterau toiled yn addas i’r anabl. Mae offer gwneud te a choffi ar gael yn y gegin.


Y Neuadd
– Ystafell fawr, agored a golau
– Gall ddal hyd at 59 person
– Byrddau a chadeiriau ar gael
– Delfrydol ar gyfer grŵpiau cymunedol, cyngherddau, boreau coffi a phartïon penblwydd plantos bach (Llun i Sadwrn)


Yr Oruwchystafell
– Ystafell gyfforddus a golau
– Gall ddal hyd at 15 person
– Byrddau, cadeiriau, uwch-daflunydd, sgrîn a bwrdd gwyn ar gael
– Delfrydol ar gyfer cyrsiau hyfforddi, grŵpiau cwnsela  a dosbarthiadau i oedolion.
– D.S. mae mynediad trwy grisiau serth yn unig

 

Os hoffech chi hurio ystafell, (Llun i Sadwrn) neu os oes gennych unrhyw gwestiwn
ffoniwch 01443 813617.